Hösterums Gård


Jakt   Lantbruk   Uthyrning

Våra verksamheter 

Jakt 

Vi erbjuder andjakt i anlagda våtmarker och klövviltsjakt samt combijakter.

Lantbruk

Hösterums Gård består av ca 630 Ha mark där det odlas spannmål- och vallodling, skogsbruk samt nötköttsproduktion av tjurar.

Uthyrning

Hyr vår Hunting lodge på 200 kvm för konferens, jakt eller middag.

RUBRIK 1

Hösterums Gård 

Anno
1780-1913