Hösterum omnämndes redan 1588. Gården ägdes då av Olof Svensson, kallad ”Oluff i Hösterom”. Den kom sedan att ingå i pfalzgreven Johan Casimirs stora förläning.
Den sistnämndes slottsfogde, Wendel Scheib (död 1677), fick 1637 fasta på 5/7 av Hösterum.

Under slutet av 1600-talet ägdes gården av Wendel Scheibs son Henrik, som adlades Ridderborg. Under 1700-talet innehades gården av ätterna Gyllenram och Leijonhuvud.

1799 såldes gården av löjtnant Knut Henrik Leijonhuvud till brukspatron Erik Westerberg Gusum, vilken 1837 efterträddes av sin måg major Carl af Ekenstam (död 1879).

Dennes äldste son, Carl af Ekenstam bodde där till sin död 1903, varefter hans son häradshövding Karl Theodor af Ekenstam innehade godset till 1922, då det såldes till Hösterum AB. Under 1960-talet köptes gården av Holmens bruk, som 1987 avstyckade drygt 300 ha till Olof Karlsson.

1995 inköptes gården av nuvarande ägarna Eva och Staffan Andersson. 2010 införlivades Sjögerums Gård med Hösterums Gård.

Hösterums Gård består idag av ca 630 ha mark med anlagda våtmarker, mangårdsbyggnader, flyglar, ladugårdar, logar samt verkstäder. Idag bedrivs lantbruk med spannmåls- och vallodling, skogsbruk, entreprenad, jakt, andjakt och fasanjakt, skytte samt uthyrning av bostäder.

Gården är belägen ca 3,5 mil från Norrköping och med Sankt Anna skärgård 3,5 km bort.